Ask Your Question

ആദ്യം സെർച്ചിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
അത്തരത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, അതൊരു പുതിയ ചോദ്യമാക്കട്ടേ. "Ask Your Question" അമർത്തി പുതിയ ചോദ്യമായി ഇടുക.
നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം ചോദിക്കുക. ദയവ് ചെയ്ത് മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക.

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

സ്വാശ്രയ സുസ്ഥിര സ്വതന്ത്ര വികസനം- Discussion 2:-

ഫ്രാൻസിസ് എം ഫെർണ്ണാണ്ടസ് :

 1. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 240V 50Hz sine wave സപ്ലെയെ ആണ് സ്റ്റാന്റേർഡ് സപ്ലെ ആയി കാണുന്നത്.
 2. ഈ വോൾട്ടേജിലും ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
 3. പവർക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി പറയുന്നത് ഇന്ററപ്ഷനാണ്. വൈദ്യുതി ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പൊതുവെ പറയാമെങ്കിലും അതിനും ഒരു നിർവചനമുണ്ട്. സപ്ലേ വോൾട്ടേജിന്റെ 10%-ൽ താഴെ വരുന്നത് എല്ലാം ഇന്ററപ്ഷൻ ആണ്.
 4. സ്റ്റാന്റേർഡ് സപ്ലെ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് 10% ൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും.
 5. ഒരു ചെറിയ സമത്തേക്ക് മാത്രമായി വോൾട്ടേജിൽ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കുറവ് വരുന്നതിനെ ആണ് വോൾട്ടേജ് സാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന ചെറിയ സമയത്തേക്കുള്ള ഡിപ്പ്.
 6. 0.5 സൈക്കിൾ മുതൽ 30 cycle വരെ(10 മില്ലിസെക്കന്റ് മുതൽ 600 മില്ലി സെക്കന്റ് വരെ) നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡിപ്പുകൾ ആണ് സാഗ്. സാഗിന്റെ സമയത്ത് പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ വോൾട്ടേജ് കുറയാം.
 7. അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ടാകാം. അതിനെ വോൾട്ടേജ് സ്വൽ എന്ന് പറയുന്നു.
 8. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമാണ് നോച്ചിങ്ങ്. അത് വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോമിൽ(എല്ലാ സൈക്കിളിലും) സ്ഥിരമായി വന്നുകോണ്ടിരിക്കുന്ന ഷെയിപ്പ് വ്യത്യാസം ആണ്. പൊതുവെ വലിയ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്ക് കൺവർട്ടറുകൾ വരുന്നിടത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ആണ് നോച്ചിങ്ങ്.
 9. മറ്റൊരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമാണ് ഫ്ലിക്കർ, അതൊരു വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനം തന്നെയാണ്. വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരമല്ലാത്ത സ്വാഭാവം ആണ് ഫ്ലിക്കർ. വെൽഡിങ്ങ് മെഷീൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്താണ് ഫ്ലിക്കർ കൂടുതലായി കാണാനാവുക. പഴയ ഇൻകാന്റസെന്റ് ലാമ്പുകളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന ഉപകരണം. ഫ്ലിക്കറിങ്ങ് ഉള്ള സമയത് അവ മിന്നിയും തെളിഞ്ഞും കത്തികൊണ്ടിരിക്കും.
 10. ഇവിടെ നമ്മുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ വേണ്ടുന്ന ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമാണ് ട്രാൻസിയന്റ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്കുകൾ എന്ന് ഇവയെ വിളിക്കാം. 10Micro sec-ൽ താഴെ സമയത്തിൽ വളരെ ഉയന്ന വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ആണ് ട്രാൻസിയന്റ്. ഇടിമിന്നൽ ഉൾപ്പടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ട്രാൻസിയന്റിന് കാരണമാവാം.
 11. മറ്റൊരു പ്രശ്നം, ഹാർമ്മോണിക്സ്. 50hz-ൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രീക്വൻസികൾ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹാർമ്മോണിക്സ്. നോൺലീനിയർ ലോഡുകളാണ് ഇതിന് കാരണം. എല്ലാത്തരം പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിസ് ഉപകരണങ്ങളും നോൺ ലീനിയർ ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമർ കോർ സാച്ചുറേഷൻ ആകുന്നതും വരുന്നതും ഹാർമോണിക്സിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്.
 12. ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് KSEB യെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്ത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താവുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നിലവിലില്ല. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പവർ ഡിസ്റ്റ്രബ്യൂഷൻ കമ്പനികളുടെ തലയിൽ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയമം വന്നെങ്കിലും അതൊന്നും പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
 13. ഇന്ത്യയിലും ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. നടപ്പിലാക്കാൻ എളുപ്പവുമല്ല. KSEB-യെ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇവ നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രായോഗികമായ പരിമിതികളുണ്ട്.
 14. ഹാർമ്മോണിക്സ് പോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതും കസ്റ്റമേർസ് ആണ്, അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതും കസ്റ്റമേർസ് ആണ്.
 15. ഹാർമ്മോണിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.
 16. ഹാർമ്മോണിക്സ് വന്നാൽ ഇന്റക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ ക്ഷമത കുറയ്ക്കും, അവ കാര്യമായി ചൂടാവുകയും ചെയ്യും.
 17. പവർ ഫാക്റ്ററും ഹാർമ്മോണിക്സും പരസ്പരം നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ ഫാക്റ്റർ കുറയും. അതുപോലെ പവർ ഫാക്റ്ർ 0.9-ന് മുകളിൽ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഈ ഹാർമ്മോണിക് പ്രശ്നം കുറവായിരിക്കും.
 18. ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ പവർ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെട എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാണ്.
 19. ഹാർമ്മോണിക്സ് എന്നാൽ സൈൻ വേവിനൊപ്പം വരുന്ന ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസികളാണ്.
 20. കപ്പാസിറ്റർ വെക്കുന്നത് പവർ ഫാക്റ്റർ കൂട്ടാനാണ്. ഫ്രീക്ക്വൻസി കൂടിയാൽ കപ്പാസിറ്റർ വഴിയുള്ള കറണ്ട്. കൂടും. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് കൂടും. അത് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഒന്ന് ഈ ഉയർന്ന കരണ്ട് മൂലം കപ്പാസിറ്റർ ചൂടായി കേടാവും. ഒപ്പം, ഹാർമ്മോണിക്സ് വല്ലാതെ കൂടിയാൽ കപ്പാസിറ്റർ വഴിയുള്ള പവർ ഫാക്റ്റർ കറക്ഷന് ഫലമില്ലാതാവും
 21. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വഴിയുള്ള നഷ്ടം കൂടും. ട്രാൻസ്ഫോർമറിലെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് എഡ്ഡി കരണ്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ലോസും ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂട്ടും. ഇത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ കേടാവുന്നതിനും കാരണമാകാം.
 22. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് കൂടും. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ത്രീഫേസ് ബാലൻസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് പൂജ്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ത്രീഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിലും അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലും മറ്റ് കണ്ടക്റ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്റ്ററുകൾ ചെറുതായിക്കും. എന്നാൽ ഹാർമ്മോണിക്സിന്റെ അളവ് കൂടുതന്നത് അനുസരിച്ച് ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് പൂജ്യമല്ലാതാവും. അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്റ്റർ സൈസ് മതിയാകാതെ വരും. ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് കണ്ടക്റ്റർ ചൂടാവാനും പിന്നീട് ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്റ്റർ കത്താനും ഇത് ഇടയാക്കും.
 23. നിലവാരമില്ലാത്ത LED, CFL, മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ്ജറുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഹാർമ്മോണിക്സിന്റെ അളവ് കൂട്ടും.
 24. ഒരു സാധാരണ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം വീട്ടിലെ ഇന്റക്ഷൻ മോട്ടോളുകളെ ആണ് ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുക. അവ കൂടുതൽ ഉർജ്ജം ഉപയോഗിക്കാനും ചൂടാവാനും ഹാർമ്മോണിക്സ് കാരണമാകും. അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനും വിറയലുണ്ടാവാനും ഹാർമ്മോണിക്സ് കാരണമാവും.
 25. ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രതിരോധിക്കാൻ പലതരം ഫിൽറ്ററുകളും കോമ്പൻസേറ്ററുകളും മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കും. അവ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാം.
 26. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്റ്റെബിലൈസർ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. മുമ്പ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റഫിജറേറ്റകൾ ധാരമായി ഉപയോഗിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ വന്നത്. അന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇത്രയൊന്നും വികസിച്ചിട്ടില്ല. പല സ്ഥലത്തും രൂക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
 27. വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ കൂടുതലായി പവർ എടുക്കും. ഒപ്പം ഔട്ട് പുട്ടും കറയും. പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊത്തം പവർ അതനുസരിച്ച് കുറയില്ല. മോട്ടോറിലെ ലോസുകൾ കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് മോട്ടോർ ചൂടായി കത്തിപ്പോകാൻ ഇടയാകും. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സ്റ്റെബിലൈസറിനെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചത്.
 28. ഇന്ന് വോൾട്ടേജ് ഏറെക്കുറേ സ്ഥിരമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസർ ആവശ്യമില്ല. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ്, എസി, ടിവി ഉൾപ്പടെ ഉള്ള ഉപകരങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് കുറേ കൂടി. 110 വോൾട്ട് മുതൽ 280 വോൾട്ട് വരെ മിക്കവാറും ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. അവിടെ സ്റ്റെബിലൈസർ വേണ്ടതേ ഇല്ല.
 29. ഈ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടിയ വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകളും കേടാവും.
 30. അനാവശ്യമായി സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു റഫ്രജിറേറ്റർ മിക്കപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ പകുതിയോളം സമയമേ പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ സ്റ്റെബിലൈസർ 24-മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും. അതായത് റഫ്രിജറേറ്ററിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയവും, സ്റ്റെബിലൈസർ വഴിയുള്ള ഊർജ്ജ നഷ്ടവും 24 മണിക്കൂറും ഉണ്ടാവും. ഇത് സ്ഥിരമായ ഒരു ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ ഉർജ്ജ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
 31. കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളും കണക്കാക്കിയാൽ AC-യും റഫ്രിഡ്ജറേറ്ററും ഉൾപ്പടെ എല്ലാ ഉപകരങ്ങളിലും വെക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റെബിലൈസറും കൂടി KSEB-ക്ക് വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത്.
 32. സ്റ്റെബിലൈസർ ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നോ സംരക്ഷണം തരുന്നില്ല.
 33. ഇടിമിന്നൽ പോലുള്ള സർജ്ജ് വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയി പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ കറണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനേ പറ്റൂ.
 34. MCB-യുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൽ വെക്കാവുന്ന പ്രത്യേകം സർജ് പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകം സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം. ഉപകണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വരുന്നവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി ഇവ കൃത്യമായ സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വരും എന്നുള്ളതാണ്. പൊതുവെ ഇത് IEC സ്റ്റാന്റേർഡ് അനുസരിച്ച് ആണ് വരുന്നത്
 35. ഇത്തരം പ്രത്യേകം പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം പതിനായിരം ആമ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം വരുന്ന സർജ്ജ് കറണ്ട് എടുക്കാവുന്ന ഉപകരണം ആയിരിക്കണം.
 36. മറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ പോലെ സർജ് പ്രൊട്ടക്ടറും ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ ഉപരണത്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ ട്രാൻസിയന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സ്വയം നശിച്ച് ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഉപകരണത്തിന് ഒരു കാലവധിയുണ്ട്. പുതിയതായി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ അതിന്റെ ആയുസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കളർ കോഡ് വരെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും.
 37. ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു എർത്തിങ്ങ് സിസ്റ്റമേ പാടുള്ളൂ. ഒന്നിലധികം എർത്ത് പിറ്റ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒറ്റസിസ്റ്റമാക്കണം. അല്ലാത്തതെ ഓരോ ഉപകരണത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എർത്ത് സിസ്റ്റമുണ്ടാക്കുന്ന തെറ്റാണ്. അത് അപകടം ക്ഷണിച്ച് വരുത്തും.
 38. എല്ലാ പവർക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കൂടി ചേർത്ത് പറയാൻ പ്രത്യേകം സ്റ്റാന്റേഡുകളോ ഗ്രേഡിങ്ങ് സിസ്റ്റമോ ഇല്ല. എന്നാൽ പവർക്വാളിറ്റി പ്രശ്നത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ മിക്കവയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്തുടരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണലി ഉണ്ട്.
 39. ഹാർമ്മോണിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ഫോർമ്മറുകളിൽ അതിന്റെ ക്ഷതം കുറയ്ക്കുന്നതരം ഡിസൈനുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്ക് വിലയും കൂടുതായിരിക്കും.
 40. ഹാർമ്മോണിക്സുകളെ സ്റ്റാന്റേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയ 50-ന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്നാൽ 50Hz. 150hz തേർഡ് ഓഡർ ഹാർമ്മോണിക്സ്, 250Hz ഫീഫ്ത്ത് ഓഡർ ഹാർമ്മോണിക്സ് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് പറയുക. ഇതിൽ ഓരോ ഹാർമ്മോണിക്സിലും ഇവ മോട്ടോറിലുണ്ടാക്കുന്ന ടോർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ദിശയിലായിരിക്കും. ഫിഫ്ത്ത് വിപരീത ദിശയിലും സെവൻത്ത് വീണ്ടും മോട്ടോറിന്റെ അതേ ദിശയിയിലും ആയിരിക്കും ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. തേർഡും സെവത്തും ഹാർമ്മോണിക്സുകൾ മോട്ടോറിന്റെ വേഗതയെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല, പക്ഷെ മോട്ടോർ ചൂടാവാനിടയാക്കും. എന്നാൽ ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമ്മോണിക്സ് ചൂടാവുന്നതോടൊപ്പം മോട്ടോറിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കും.
 41. ഓരോ സർക്ക്യൂട്ടിലു ന്യൂട്രലിനും ഒരേ വലിപ്പമുള്ള കണ്ടക്ടർ വേണം.
 42. ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ന്യൂട്രൽ കട്ടായാൽ കസ്റ്റമർ സൈഡിൽ ഓവർ വോൾട്ടേജ് വരും
 43. പവർ ഫാക്ടറിന്റെ നിർവചനം ആക്റ്റീവ് പവർ/അപ്പാരന്റ് പവർ ആണ്

ജോൺസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ :

 1. പൊതുവെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ആയുസ് തീരുമാനിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങലാണ്.
 2. ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ഡയോഡ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പുക്കൾ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരങ്ങളുടെ സപ്ലെ വോൾട്ടേജ് 10% ൽ കൂടുതൽ മാറാൻ പാടില്ല.
 3. അതുപോലെ അതിലെ ചൂടും കൃത്യമായി നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം.
 4. SMPS, പവർ സർക്യൂട്ടുകൾ പോലുള്ള എല്ലാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണങ്ങളും പൊതുവെ 2000 വോൾട്ടേജ് വരെ ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനർത്ഥം അതിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് തന്നെയാണ്.
 5. അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ കേടാവും. അതുകൊണ്ട് വലിയ വോൾട്ടേജുകൾ താങ്ങുന്നതിനായി പ്രത്യേകം സംവിധാനങ്ങൾ വേണം.
 6. ഇത്തരം സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപകരണത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉൾകൊള്ളിച്ച് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഉപകരണത്തിന്റെ വലിപ്പം വല്ലാതെ കൂടും. അതുപോലെ വിലയും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഹൈവോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടോക്ഷൻ ഡിവൈസിന് പുറത്ത് സിസ്റ്റത്തിന് മൊത്തമായി ചെയ്യുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇവയുടെ എല്ലാം ഡിസൈൻ വരുന്നത്.
 7. സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ അനുസരിച്ച് ഗുണനിലവാര പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ആറ് തരം ടെസ്റ്റുകളാണ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.
 8. റേഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, റേഡിയേറ്റഡ് എമിഷൻ, കണ്ടക്റ്റ‍ഡ് എമിഷൻ, കണ്ടക്റ്റ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ലിമിറ്റഡ് സർജ്ജ്, ESD എന്നീ ആറ് ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സാക്കിയ ഉപകരണങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലെത്തുന്നത്.
 9. ഉപകണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയോ ഫീക്വന്റസി നോയിന്റെ അളവും, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി നോയിസുകളോടുള്ള പ്രതിരോധവും ആണ് ആദ്യ നാല് ടെസ്റ്റുകൾ. ഈ ലിമിറ്റഡ് സർജ്ജ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നേരത്തേ പറഞ്ഞ 2000 വോൾട്ട് പ്രതിരോധിക്കുമോ എന്നറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ്.
 10. ഈ ടെസ്റ്റുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്
 11. സർജ്ജ് പ്രശ്നം വന്നാൽ ഉപകരണം അപ്പാടെ നശിച്ച് പോകും. അത് മിക്കപ്പോഴും റിപ്പെയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റില്ല.
 12. സ്റ്റെബിലൈസർ കാര്യമായ ഒരു ഓവർവോൾട്ടേജിൽ നിന്നോ സർജ്ജിൽ നിന്നോ ഒന്നും ഒരു സംരക്ഷണവും തരില്ല. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലേയും പോലെ സ്റ്റെബിലൈറിലേയും ചെറിയ MOV ഉണ്ട്. അതാണ് താല്കാലിക സംരക്ഷണം തരുന്നത്. അതേ പൊലൊരു സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ അത്തരം MOV-യുള്ള എക്സറ്റൺഷൻ ബോർഡ് വാങ്ങി വെക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അപൂർവ്വമാണ്. ഇപ്പഴുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
 13. ട്രാൻസിയന്റുകളാണ് ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളി.
 14. ഇപ്പഴത്തെ ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് ഡിവൈസുകൾ സ്റ്റെബിലൈസർ വേണ്ട എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും സർജ്ജ് അറസ്റ്റർ വേണം ആരും പറയുന്നില്ല. ഓട്ടോമേഷൻ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സർജ്ജ് അറസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വൻതോതിലുള്ള നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാം.
 15. ആവശ്യമായ സംരംക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വില കുറഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോശം പ്രവണതയാണ്. ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടുന്ന ഈ വേയ്സ്റ്റ് ഒരു ബാധ്യത തന്നെയാണ്
 16. മിന്നൽ RCCB-ഓഫാകുമ്പോൾ, സംരക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാമെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചുകളും പരമാവധി 20മില്ലിസെക്കന്റിനകത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുക. 20 മൈക്രോ സെക്കന്റിലാണ് സർജ്ജ് പ്രവർത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നതിന്റെ സൂചന മാത്രമാണ് ഈ ഓഫാകൽ.
 17. ഈ RCCB ഓഫാകുന്നത്, വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിലെ MOV വഴി സർജ്ജ് എർത്തിലേക്കോ തിരിച്ചോ പാസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിലെ ഒരു ലീക്ക് ആയി RCCB-കാണും, ട്രിപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും.
 18. RCCB-ക്ക് ശേഷം ഒരു MOV ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വീടിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാം. പല തവണ സർജ്ജ് കേറിപ്പോയാൽ RCCB-യും കേടാവും. കാരണം ഈ RCCB-യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം ആണ്. ഈ രീതിയിൽ സർജ്ജ് കേറിപ്പോകുന്നതാണ് പല സ്ഥലത്തും അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് RCCB കേടാവുന്നതിന് കാരണം.
 19. ശരിയായ സംസരക്ഷണം കിട്ടാൻ RCCB-ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം.
 20. ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മിന്നലടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർ വോൾട്ടേജ് എർത്ത് വഴി തിരിച്ച് ലൈനിൽ കേറി വന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. കൃത്യമായ സർജ്ജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റമില്ലാതെ ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ മാത്രായി വെക്കുന്നത് വീടുകളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകടത്തിലാവാൻ സാധ്യയുണ്ടാക്കും.
 21. ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മരം കത്തുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്
 22. ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് ആയ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് അപകടമുണ്ടാവുക. സോളാർ വെച്ച് ഐസോലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രശ്നത്തിൽ ഈ അപകടം സാധ്യത ഇല്ല.
 23. അത്തരം ഐസോലേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റെപ്പ് വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ്
 24. വലിയ കെട്ടിടമോ സ്റ്റ്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ വെക്കണം എന്നില്ല. ഇത്തരം ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ മൂലം മരങ്ങളോ തെങ്ങുകളോ നശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ വെച്ചാൽ മതി.
 25. ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റനിങ്ങ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ആദ്യം ഉപകരങ്ങള സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങാളാമ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.
 26. SPD വെച്ചാൽ പോലും നമ്മളതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് കേടാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മാറ്റണം. അതിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ SPD-ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലത്
 27. RCCB-പോലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്
 28. സർജ്ജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്ക് അറസ്റ്റർ എന്നെഴുതിയത് മാത്രമേ ശരിയായ സംരക്ഷണം തരികയുള്ളൂ
 29. എക്സറ്റൺഷൻ ബോർഡിൽ MOV-കേടായാൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേതിക്കുന്ന ഉപകരണം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം
 30. SPD സിസ്റ്റത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഫ്യൂസ് വേണം
 31. RCBO ഓവർവോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരില്ല.
 32. പവർ ഫാക്റ്റർ സാധാരണക്കാരന് നേരിട്ട് കാണില്ല. പക്ഷെ അത് UPS ബാക്ക് കുറയ്ക്കും
 33. ന്യൂട്രൽ കത്തിപ്പോയിട്ടി, ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്നും രണ്ട് ഫേസ് നേരിട്ട് കേറി വരുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഉപകരങ്ങൾ കേടാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നം.
 34. ഹാർമ്മോണിക്സ് ഒഴിവാക്കുന്ന SMPS-ൽ പവർ കറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അവയുടെ വിലയും കൂടുതലായിരിക്കും.

സ്വാശ്രയ സുസ്ഥിര സ്വതന്ത്ര വികസനം- Discussion 2:-

ഫ്രാൻസിസ് എം ഫെർണ്ണാണ്ടസ് :

 1. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 240V 50Hz sine wave സപ്ലെയെ ആണ് സ്റ്റാന്റേർഡ് സപ്ലെ ആയി കാണുന്നത്.
 2. ഈ വോൾട്ടേജിലും ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
 3. പവർക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി പറയുന്നത് ഇന്ററപ്ഷനാണ്. വൈദ്യുതി ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പൊതുവെ പറയാമെങ്കിലും അതിനും ഒരു നിർവചനമുണ്ട്. സപ്ലേ വോൾട്ടേജിന്റെ 10%-ൽ താഴെ വരുന്നത് എല്ലാം ഇന്ററപ്ഷൻ ആണ്.
 4. സ്റ്റാന്റേർഡ് സപ്ലെ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് 10% ൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും.
 5. ഒരു ചെറിയ സമത്തേക്ക് മാത്രമായി വോൾട്ടേജിൽ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കുറവ് വരുന്നതിനെ ആണ് വോൾട്ടേജ് സാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന ചെറിയ സമയത്തേക്കുള്ള ഡിപ്പ്.
 6. 0.5 സൈക്കിൾ മുതൽ 30 cycle വരെ(10 മില്ലിസെക്കന്റ് മുതൽ 600 മില്ലി സെക്കന്റ് വരെ) നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡിപ്പുകൾ ആണ് സാഗ്. സാഗിന്റെ സമയത്ത് പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ വോൾട്ടേജ് കുറയാം.
 7. അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ടാകാം. അതിനെ വോൾട്ടേജ് സ്വൽ എന്ന് പറയുന്നു.
 8. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമാണ് നോച്ചിങ്ങ്. അത് വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോമിൽ(എല്ലാ സൈക്കിളിലും) സ്ഥിരമായി വന്നുകോണ്ടിരിക്കുന്ന ഷെയിപ്പ് വ്യത്യാസം ആണ്. പൊതുവെ വലിയ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്ക് കൺവർട്ടറുകൾ വരുന്നിടത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ആണ് നോച്ചിങ്ങ്.
 9. മറ്റൊരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമാണ് ഫ്ലിക്കർ, അതൊരു വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനം തന്നെയാണ്. വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരമല്ലാത്ത സ്വാഭാവം ആണ് ഫ്ലിക്കർ. വെൽഡിങ്ങ് മെഷീൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്താണ് ഫ്ലിക്കർ കൂടുതലായി കാണാനാവുക. പഴയ ഇൻകാന്റസെന്റ് ലാമ്പുകളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന ഉപകരണം. ഫ്ലിക്കറിങ്ങ് ഉള്ള സമയത് അവ മിന്നിയും തെളിഞ്ഞും കത്തികൊണ്ടിരിക്കും.
 10. ഇവിടെ നമ്മുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ വേണ്ടുന്ന ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമാണ് ട്രാൻസിയന്റ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്കുകൾ എന്ന് ഇവയെ വിളിക്കാം. 10Micro sec-ൽ താഴെ സമയത്തിൽ വളരെ ഉയന്ന വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ആണ് ട്രാൻസിയന്റ്. ഇടിമിന്നൽ ഉൾപ്പടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ട്രാൻസിയന്റിന് കാരണമാവാം.
 11. മറ്റൊരു പ്രശ്നം, ഹാർമ്മോണിക്സ്. 50hz-ൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രീക്വൻസികൾ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹാർമ്മോണിക്സ്. നോൺലീനിയർ ലോഡുകളാണ് ഇതിന് കാരണം. എല്ലാത്തരം പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിസ് ഉപകരണങ്ങളും നോൺ ലീനിയർ ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമർ കോർ സാച്ചുറേഷൻ ആകുന്നതും വരുന്നതും ഹാർമോണിക്സിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്.
 12. ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് KSEB യെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്ത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താവുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നിലവിലില്ല. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പവർ ഡിസ്റ്റ്രബ്യൂഷൻ കമ്പനികളുടെ തലയിൽ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയമം വന്നെങ്കിലും അതൊന്നും പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
 13. ഇന്ത്യയിലും ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. നടപ്പിലാക്കാൻ എളുപ്പവുമല്ല. KSEB-യെ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇവ നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രായോഗികമായ പരിമിതികളുണ്ട്.
 14. ഹാർമ്മോണിക്സ് പോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതും കസ്റ്റമേർസ് ആണ്, അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതും കസ്റ്റമേർസ് ആണ്.
 15. ഹാർമ്മോണിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.
 16. ഹാർമ്മോണിക്സ് വന്നാൽ ഇന്റക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ ക്ഷമത കുറയ്ക്കും, അവ കാര്യമായി ചൂടാവുകയും ചെയ്യും.
 17. പവർ ഫാക്റ്ററും ഹാർമ്മോണിക്സും പരസ്പരം നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ ഫാക്റ്റർ കുറയും. അതുപോലെ പവർ ഫാക്റ്ർ 0.9-ന് മുകളിൽ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഈ ഹാർമ്മോണിക് പ്രശ്നം കുറവായിരിക്കും.
 18. ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ പവർ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെട എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാണ്.
 19. ഹാർമ്മോണിക്സ് എന്നാൽ സൈൻ വേവിനൊപ്പം വരുന്ന ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസികളാണ്.
 20. കപ്പാസിറ്റർ വെക്കുന്നത് പവർ ഫാക്റ്റർ കൂട്ടാനാണ്. ഫ്രീക്ക്വൻസി കൂടിയാൽ കപ്പാസിറ്റർ വഴിയുള്ള കറണ്ട്. കൂടും. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് കൂടും. അത് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഒന്ന് ഈ ഉയർന്ന കരണ്ട് മൂലം കപ്പാസിറ്റർ ചൂടായി കേടാവും. ഒപ്പം, ഹാർമ്മോണിക്സ് വല്ലാതെ കൂടിയാൽ കപ്പാസിറ്റർ വഴിയുള്ള പവർ ഫാക്റ്റർ കറക്ഷന് ഫലമില്ലാതാവും
 21. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വഴിയുള്ള നഷ്ടം കൂടും. ട്രാൻസ്ഫോർമറിലെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് എഡ്ഡി കരണ്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ലോസും ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂട്ടും. ഇത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ കേടാവുന്നതിനും കാരണമാകാം.
 22. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് കൂടും. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ത്രീഫേസ് ബാലൻസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് പൂജ്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ത്രീഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിലും അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലും മറ്റ് കണ്ടക്റ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്റ്ററുകൾ ചെറുതായിക്കും. എന്നാൽ ഹാർമ്മോണിക്സിന്റെ അളവ് കൂടുതന്നത് അനുസരിച്ച് ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് പൂജ്യമല്ലാതാവും. അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്റ്റർ സൈസ് മതിയാകാതെ വരും. ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് കണ്ടക്റ്റർ ചൂടാവാനും പിന്നീട് ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്റ്റർ കത്താനും ഇത് ഇടയാക്കും.
 23. നിലവാരമില്ലാത്ത LED, CFL, മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ്ജറുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഹാർമ്മോണിക്സിന്റെ അളവ് കൂട്ടും.
 24. ഒരു സാധാരണ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം വീട്ടിലെ ഇന്റക്ഷൻ മോട്ടോളുകളെ ആണ് ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുക. അവ കൂടുതൽ ഉർജ്ജം ഉപയോഗിക്കാനും ചൂടാവാനും ഹാർമ്മോണിക്സ് കാരണമാകും. അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനും വിറയലുണ്ടാവാനും ഹാർമ്മോണിക്സ് കാരണമാവും.
 25. ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രതിരോധിക്കാൻ പലതരം ഫിൽറ്ററുകളും കോമ്പൻസേറ്ററുകളും മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കും. അവ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാം.
 26. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്റ്റെബിലൈസർ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. മുമ്പ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റഫിജറേറ്റകൾ ധാരമായി ഉപയോഗിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ വന്നത്. അന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇത്രയൊന്നും വികസിച്ചിട്ടില്ല. പല സ്ഥലത്തും രൂക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
 27. വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ കൂടുതലായി പവർ എടുക്കും. ഒപ്പം ഔട്ട് പുട്ടും കറയും. പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊത്തം പവർ അതനുസരിച്ച് കുറയില്ല. മോട്ടോറിലെ ലോസുകൾ കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് മോട്ടോർ ചൂടായി കത്തിപ്പോകാൻ ഇടയാകും. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സ്റ്റെബിലൈസറിനെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചത്.
 28. ഇന്ന് വോൾട്ടേജ് ഏറെക്കുറേ സ്ഥിരമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസർ ആവശ്യമില്ല. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ്, എസി, ടിവി ഉൾപ്പടെ ഉള്ള ഉപകരങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് കുറേ കൂടി. 110 വോൾട്ട് മുതൽ 280 വോൾട്ട് വരെ മിക്കവാറും ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. അവിടെ സ്റ്റെബിലൈസർ വേണ്ടതേ ഇല്ല.
 29. ഈ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടിയ വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകളും കേടാവും.
 30. അനാവശ്യമായി സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു റഫ്രജിറേറ്റർ മിക്കപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ പകുതിയോളം സമയമേ പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ സ്റ്റെബിലൈസർ 24-മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും. അതായത് റഫ്രിജറേറ്ററിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയവും, സ്റ്റെബിലൈസർ വഴിയുള്ള ഊർജ്ജ നഷ്ടവും 24 മണിക്കൂറും ഉണ്ടാവും. ഇത് സ്ഥിരമായ ഒരു ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ ഉർജ്ജ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
 31. കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളും കണക്കാക്കിയാൽ AC-യും റഫ്രിഡ്ജറേറ്ററും ഉൾപ്പടെ എല്ലാ ഉപകരങ്ങളിലും വെക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റെബിലൈസറും കൂടി KSEB-ക്ക് വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത്.
 32. സ്റ്റെബിലൈസർ ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നോ സംരക്ഷണം തരുന്നില്ല.
 33. ഇടിമിന്നൽ പോലുള്ള സർജ്ജ് വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയി പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ കറണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനേ പറ്റൂ.
 34. MCB-യുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൽ വെക്കാവുന്ന പ്രത്യേകം സർജ് പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകം സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം. ഉപകണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വരുന്നവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി ഇവ കൃത്യമായ സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വരും എന്നുള്ളതാണ്. പൊതുവെ ഇത് IEC സ്റ്റാന്റേർഡ് അനുസരിച്ച് ആണ് വരുന്നത്
 35. ഇത്തരം പ്രത്യേകം പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം പതിനായിരം ആമ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം വരുന്ന സർജ്ജ് കറണ്ട് എടുക്കാവുന്ന ഉപകരണം ആയിരിക്കണം.
 36. മറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ പോലെ സർജ് പ്രൊട്ടക്ടറും ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ ഉപരണത്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ ട്രാൻസിയന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സ്വയം നശിച്ച് ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഉപകരണത്തിന് ഒരു കാലവധിയുണ്ട്. പുതിയതായി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ അതിന്റെ ആയുസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കളർ കോഡ് വരെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും.
 37. ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു എർത്തിങ്ങ് സിസ്റ്റമേ പാടുള്ളൂ. ഒന്നിലധികം എർത്ത് പിറ്റ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒറ്റസിസ്റ്റമാക്കണം. അല്ലാത്തതെ ഓരോ ഉപകരണത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എർത്ത് സിസ്റ്റമുണ്ടാക്കുന്ന തെറ്റാണ്. അത് അപകടം ക്ഷണിച്ച് വരുത്തും.
 38. എല്ലാ പവർക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കൂടി ചേർത്ത് പറയാൻ പ്രത്യേകം സ്റ്റാന്റേഡുകളോ ഗ്രേഡിങ്ങ് സിസ്റ്റമോ ഇല്ല. എന്നാൽ പവർക്വാളിറ്റി പ്രശ്നത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ മിക്കവയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്തുടരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണലി ഉണ്ട്.
 39. ഹാർമ്മോണിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ഫോർമ്മറുകളിൽ അതിന്റെ ക്ഷതം കുറയ്ക്കുന്നതരം ഡിസൈനുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്ക് വിലയും കൂടുതായിരിക്കും.
 40. ഹാർമ്മോണിക്സുകളെ സ്റ്റാന്റേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയ 50-ന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്നാൽ 50Hz. 150hz തേർഡ് ഓഡർ ഹാർമ്മോണിക്സ്, 250Hz ഫീഫ്ത്ത് ഓഡർ ഹാർമ്മോണിക്സ് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് പറയുക. ഇതിൽ ഓരോ ഹാർമ്മോണിക്സിലും ഇവ മോട്ടോറിലുണ്ടാക്കുന്ന ടോർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ദിശയിലായിരിക്കും. ഫിഫ്ത്ത് വിപരീത ദിശയിലും സെവൻത്ത് വീണ്ടും മോട്ടോറിന്റെ അതേ ദിശയിയിലും ആയിരിക്കും ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. തേർഡും സെവത്തും ഹാർമ്മോണിക്സുകൾ മോട്ടോറിന്റെ വേഗതയെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല, പക്ഷെ മോട്ടോർ ചൂടാവാനിടയാക്കും. എന്നാൽ ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമ്മോണിക്സ് ചൂടാവുന്നതോടൊപ്പം മോട്ടോറിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കും.
 41. ഓരോ സർക്ക്യൂട്ടിലു ന്യൂട്രലിനും ഒരേ വലിപ്പമുള്ള കണ്ടക്ടർ വേണം.
 42. ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ന്യൂട്രൽ കട്ടായാൽ കസ്റ്റമർ സൈഡിൽ ഓവർ വോൾട്ടേജ് വരും
 43. പവർ ഫാക്ടറിന്റെ നിർവചനം ആക്റ്റീവ് പവർ/അപ്പാരന്റ് പവർ ആണ്

ജോൺസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ :

 1. പൊതുവെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ആയുസ് തീരുമാനിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങലാണ്.
 2. ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ഡയോഡ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പുക്കൾ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരങ്ങളുടെ സപ്ലെ വോൾട്ടേജ് 10% ൽ കൂടുതൽ മാറാൻ പാടില്ല.
 3. അതുപോലെ അതിലെ ചൂടും കൃത്യമായി നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം.
 4. SMPS, പവർ സർക്യൂട്ടുകൾ പോലുള്ള എല്ലാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണങ്ങളും പൊതുവെ 2000 വോൾട്ടേജ് വരെ ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനർത്ഥം അതിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് തന്നെയാണ്.
 5. അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ കേടാവും. അതുകൊണ്ട് വലിയ വോൾട്ടേജുകൾ താങ്ങുന്നതിനായി പ്രത്യേകം സംവിധാനങ്ങൾ വേണം.
 6. ഇത്തരം സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപകരണത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉൾകൊള്ളിച്ച് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഉപകരണത്തിന്റെ വലിപ്പം വല്ലാതെ കൂടും. അതുപോലെ വിലയും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഹൈവോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടോക്ഷൻ ഡിവൈസിന് പുറത്ത് സിസ്റ്റത്തിന് മൊത്തമായി ചെയ്യുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇവയുടെ എല്ലാം ഡിസൈൻ വരുന്നത്.
 7. സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ അനുസരിച്ച് ഗുണനിലവാര പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ആറ് തരം ടെസ്റ്റുകളാണ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.
 8. റേഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, റേഡിയേറ്റഡ് എമിഷൻ, കണ്ടക്റ്റ‍ഡ് എമിഷൻ, കണ്ടക്റ്റ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ലിമിറ്റഡ് സർജ്ജ്, ESD എന്നീ ആറ് ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സാക്കിയ ഉപകരണങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലെത്തുന്നത്.
 9. ഉപകണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയോ ഫീക്വന്റസി നോയിന്റെ അളവും, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി നോയിസുകളോടുള്ള പ്രതിരോധവും ആണ് ആദ്യ നാല് ടെസ്റ്റുകൾ. ഈ ലിമിറ്റഡ് സർജ്ജ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നേരത്തേ പറഞ്ഞ 2000 വോൾട്ട് പ്രതിരോധിക്കുമോ എന്നറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ്.
 10. ഈ ടെസ്റ്റുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്
 11. സർജ്ജ് പ്രശ്നം വന്നാൽ ഉപകരണം അപ്പാടെ നശിച്ച് പോകും. അത് മിക്കപ്പോഴും റിപ്പെയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റില്ല.
 12. സ്റ്റെബിലൈസർ കാര്യമായ ഒരു ഓവർവോൾട്ടേജിൽ നിന്നോ സർജ്ജിൽ നിന്നോ ഒന്നും ഒരു സംരക്ഷണവും തരില്ല. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലേയും പോലെ സ്റ്റെബിലൈറിലേയും ചെറിയ MOV ഉണ്ട്. അതാണ് താല്കാലിക സംരക്ഷണം തരുന്നത്. അതേ പൊലൊരു സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ അത്തരം MOV-യുള്ള എക്സറ്റൺഷൻ ബോർഡ് വാങ്ങി വെക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അപൂർവ്വമാണ്. ഇപ്പഴുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
 13. ട്രാൻസിയന്റുകളാണ് ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളി.
 14. ഇപ്പഴത്തെ ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് ഡിവൈസുകൾ സ്റ്റെബിലൈസർ വേണ്ട എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും സർജ്ജ് അറസ്റ്റർ വേണം ആരും പറയുന്നില്ല. ഓട്ടോമേഷൻ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സർജ്ജ് അറസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വൻതോതിലുള്ള നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാം.
 15. ആവശ്യമായ സംരംക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വില കുറഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോശം പ്രവണതയാണ്. ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടുന്ന ഈ വേയ്സ്റ്റ് ഒരു ബാധ്യത തന്നെയാണ്
 16. മിന്നൽ RCCB-ഓഫാകുമ്പോൾ, സംരക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാമെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചുകളും പരമാവധി 20മില്ലിസെക്കന്റിനകത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുക. 20 മൈക്രോ സെക്കന്റിലാണ് സർജ്ജ് പ്രവർത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നതിന്റെ സൂചന മാത്രമാണ് ഈ ഓഫാകൽ.
 17. ഈ RCCB ഓഫാകുന്നത്, വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിലെ MOV വഴി സർജ്ജ് എർത്തിലേക്കോ തിരിച്ചോ പാസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിലെ ഒരു ലീക്ക് ആയി RCCB-കാണും, ട്രിപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും.
 18. RCCB-ക്ക് ശേഷം ഒരു MOV ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വീടിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാം. പല തവണ സർജ്ജ് കേറിപ്പോയാൽ RCCB-യും കേടാവും. കാരണം ഈ RCCB-യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം ആണ്. ഈ രീതിയിൽ സർജ്ജ് കേറിപ്പോകുന്നതാണ് പല സ്ഥലത്തും അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് RCCB കേടാവുന്നതിന് കാരണം.
 19. ശരിയായ സംസരക്ഷണം കിട്ടാൻ RCCB-ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം.
 20. ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മിന്നലടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർ വോൾട്ടേജ് എർത്ത് വഴി തിരിച്ച് ലൈനിൽ കേറി വന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. കൃത്യമായ സർജ്ജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റമില്ലാതെ ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ മാത്രായി വെക്കുന്നത് വീടുകളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകടത്തിലാവാൻ സാധ്യയുണ്ടാക്കും.
 21. ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മരം കത്തുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്
 22. ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് ആയ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് അപകടമുണ്ടാവുക. സോളാർ വെച്ച് ഐസോലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രശ്നത്തിൽ ഈ അപകടം സാധ്യത ഇല്ല.
 23. അത്തരം ഐസോലേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റെപ്പ് വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ്
 24. വലിയ കെട്ടിടമോ സ്റ്റ്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ വെക്കണം എന്നില്ല. ഇത്തരം ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ മൂലം മരങ്ങളോ തെങ്ങുകളോ നശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ വെച്ചാൽ മതി.
 25. ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റനിങ്ങ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ആദ്യം ഉപകരങ്ങള സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങാളാമ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.
 26. SPD വെച്ചാൽ പോലും നമ്മളതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് കേടാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മാറ്റണം. അതിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ SPD-ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലത്
 27. RCCB-പോലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്
 28. സർജ്ജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്ക് അറസ്റ്റർ എന്നെഴുതിയത് മാത്രമേ ശരിയായ സംരക്ഷണം തരികയുള്ളൂ
 29. എക്സറ്റൺഷൻ ബോർഡിൽ MOV-കേടായാൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേതിക്കുന്ന ഉപകരണം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം
 30. SPD സിസ്റ്റത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഫ്യൂസ് വേണം
 31. RCBO ഓവർവോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരില്ല.
 32. പവർ ഫാക്റ്റർ സാധാരണക്കാരന് നേരിട്ട് കാണില്ല. പക്ഷെ അത് UPS ബാക്ക് കുറയ്ക്കും
 33. ന്യൂട്രൽ കത്തിപ്പോയിട്ടി, ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്നും രണ്ട് ഫേസ് നേരിട്ട് കേറി വരുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഉപകരങ്ങൾ കേടാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നം.
 34. ഹാർമ്മോണിക്സ് ഒഴിവാക്കുന്ന SMPS-ൽ പവർ കറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അവയുടെ വിലയും കൂടുതലായിരിക്കും.

സ്വാശ്രയ സുസ്ഥിര സ്വതന്ത്ര വികസനം- Discussion 2:-2:-വൈദ്യുതിയും ഗുണനിലവാരവും: വൈദ്യുതോതോപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ - സർജ്ജും മിന്നലും

സ്വാശ്രയസുസ്ഥിരസ്വാതന്ത്ര വികസനം എന്ന സീരിസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചർച്ച ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂണ് 13 ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചർച്ച നയിച്ചിരുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് എം ഫെർണാണ്ടസ് (തിരുവനന്തപുരം ഗവർമെന്റ് എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം പ്രൊഫസർ) & ജോൺസൺ സൊസ്റ്റ്യൻ (വിപ്രോയിലെ എഞ്ചിനിയർ) എന്നിവരാണ്.

ഷെഫീക്ക് മോഡറേറ്റയാ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്ന പ്രധാനകാര്യങ്ങളുടെ ചുരുക്കം ആണ് ഈ എഴുത്ത്.

ഇതൊരു ഔദ്യോഗിമായ പ്രഖ്യപനമോ കുറ്റപ്പെടുത്തലോ അല്ല. പരസ്പരം സഹായിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശം.

ഫ്രാൻസിസ് എം ഫെർണ്ണാണ്ടസ് :

 1. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 240V 50Hz sine wave സപ്ലെയെ ആണ് സ്റ്റാന്റേർഡ് സപ്ലെ ആയി കാണുന്നത്.
 2. ഈ വോൾട്ടേജിലും ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
 3. പവർക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി പറയുന്നത് ഇന്ററപ്ഷനാണ്. വൈദ്യുതി ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പൊതുവെ പറയാമെങ്കിലും അതിനും ഒരു നിർവചനമുണ്ട്. സപ്ലേ വോൾട്ടേജിന്റെ 10%-ൽ താഴെ വരുന്നത് എല്ലാം ഇന്ററപ്ഷൻ ആണ്.
 4. സ്റ്റാന്റേർഡ് സപ്ലെ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് 10% ൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും.
 5. ഒരു ചെറിയ സമത്തേക്ക് മാത്രമായി വോൾട്ടേജിൽ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കുറവ് വരുന്നതിനെ ആണ് വോൾട്ടേജ് സാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന ചെറിയ സമയത്തേക്കുള്ള ഡിപ്പ്.
 6. 0.5 സൈക്കിൾ മുതൽ 30 cycle വരെ(10 മില്ലിസെക്കന്റ് മുതൽ 600 മില്ലി സെക്കന്റ് വരെ) നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡിപ്പുകൾ ആണ് സാഗ്. സാഗിന്റെ സമയത്ത് പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ വോൾട്ടേജ് കുറയാം.
 7. അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ടാകാം. അതിനെ വോൾട്ടേജ് സ്വൽ എന്ന് പറയുന്നു.
 8. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമാണ് നോച്ചിങ്ങ്. അത് വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോമിൽ(എല്ലാ സൈക്കിളിലും) സ്ഥിരമായി വന്നുകോണ്ടിരിക്കുന്ന ഷെയിപ്പ് വ്യത്യാസം ആണ്. പൊതുവെ വലിയ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്ക് കൺവർട്ടറുകൾ വരുന്നിടത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ആണ് നോച്ചിങ്ങ്.
 9. മറ്റൊരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമാണ് ഫ്ലിക്കർ, അതൊരു വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനം തന്നെയാണ്. വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരമല്ലാത്ത സ്വാഭാവം ആണ് ഫ്ലിക്കർ. വെൽഡിങ്ങ് മെഷീൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്താണ് ഫ്ലിക്കർ കൂടുതലായി കാണാനാവുക. പഴയ ഇൻകാന്റസെന്റ് ലാമ്പുകളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന ഉപകരണം. ഫ്ലിക്കറിങ്ങ് ഉള്ള സമയത് അവ മിന്നിയും തെളിഞ്ഞും കത്തികൊണ്ടിരിക്കും.
 10. ഇവിടെ നമ്മുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ വേണ്ടുന്ന ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമാണ് ട്രാൻസിയന്റ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്കുകൾ എന്ന് ഇവയെ വിളിക്കാം. 10Micro sec-ൽ താഴെ സമയത്തിൽ വളരെ ഉയന്ന വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ആണ് ട്രാൻസിയന്റ്. ഇടിമിന്നൽ ഉൾപ്പടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ട്രാൻസിയന്റിന് കാരണമാവാം.
 11. മറ്റൊരു പ്രശ്നം, ഹാർമ്മോണിക്സ്. 50hz-ൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രീക്വൻസികൾ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹാർമ്മോണിക്സ്. നോൺലീനിയർ ലോഡുകളാണ് ഇതിന് കാരണം. എല്ലാത്തരം പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിസ് ഉപകരണങ്ങളും നോൺ ലീനിയർ ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമർ കോർ സാച്ചുറേഷൻ ആകുന്നതും വരുന്നതും ഹാർമോണിക്സിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്.
 12. ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് KSEB യെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്ത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താവുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നിലവിലില്ല. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പവർ ഡിസ്റ്റ്രബ്യൂഷൻ കമ്പനികളുടെ തലയിൽ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയമം വന്നെങ്കിലും അതൊന്നും പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
 13. ഇന്ത്യയിലും ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. നടപ്പിലാക്കാൻ എളുപ്പവുമല്ല. KSEB-യെ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇവ നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രായോഗികമായ പരിമിതികളുണ്ട്.
 14. ഹാർമ്മോണിക്സ് പോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതും കസ്റ്റമേർസ് ആണ്, അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതും കസ്റ്റമേർസ് ആണ്.
 15. ഹാർമ്മോണിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.
 16. ഹാർമ്മോണിക്സ് വന്നാൽ ഇന്റക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ ക്ഷമത കുറയ്ക്കും, അവ കാര്യമായി ചൂടാവുകയും ചെയ്യും.
 17. പവർ ഫാക്റ്ററും ഹാർമ്മോണിക്സും പരസ്പരം നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ ഫാക്റ്റർ കുറയും. അതുപോലെ പവർ ഫാക്റ്ർ 0.9-ന് മുകളിൽ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഈ ഹാർമ്മോണിക് പ്രശ്നം കുറവായിരിക്കും.
 18. ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ പവർ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെട എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാണ്.
 19. ഹാർമ്മോണിക്സ് എന്നാൽ സൈൻ വേവിനൊപ്പം വരുന്ന ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസികളാണ്.
 20. കപ്പാസിറ്റർ വെക്കുന്നത് പവർ ഫാക്റ്റർ കൂട്ടാനാണ്. ഫ്രീക്ക്വൻസി കൂടിയാൽ കപ്പാസിറ്റർ വഴിയുള്ള കറണ്ട്. കൂടും. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് കൂടും. അത് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഒന്ന് ഈ ഉയർന്ന കരണ്ട് മൂലം കപ്പാസിറ്റർ ചൂടായി കേടാവും. ഒപ്പം, ഹാർമ്മോണിക്സ് വല്ലാതെ കൂടിയാൽ കപ്പാസിറ്റർ വഴിയുള്ള പവർ ഫാക്റ്റർ കറക്ഷന് ഫലമില്ലാതാവും
 21. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വഴിയുള്ള നഷ്ടം കൂടും. ട്രാൻസ്ഫോർമറിലെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് എഡ്ഡി കരണ്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ലോസും ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂട്ടും. ഇത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ കേടാവുന്നതിനും കാരണമാകാം.
 22. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് കൂടും. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ത്രീഫേസ് ബാലൻസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് പൂജ്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ത്രീഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിലും അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലും മറ്റ് കണ്ടക്റ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്റ്ററുകൾ ചെറുതായിക്കും. എന്നാൽ ഹാർമ്മോണിക്സിന്റെ അളവ് കൂടുതന്നത് അനുസരിച്ച് ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് പൂജ്യമല്ലാതാവും. അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്റ്റർ സൈസ് മതിയാകാതെ വരും. ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് കണ്ടക്റ്റർ ചൂടാവാനും പിന്നീട് ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്റ്റർ കത്താനും ഇത് ഇടയാക്കും.
 23. നിലവാരമില്ലാത്ത LED, CFL, മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ്ജറുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഹാർമ്മോണിക്സിന്റെ അളവ് കൂട്ടും.
 24. ഒരു സാധാരണ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം വീട്ടിലെ ഇന്റക്ഷൻ മോട്ടോളുകളെ ആണ് ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുക. അവ കൂടുതൽ ഉർജ്ജം ഉപയോഗിക്കാനും ചൂടാവാനും ഹാർമ്മോണിക്സ് കാരണമാകും. അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനും വിറയലുണ്ടാവാനും ഹാർമ്മോണിക്സ് കാരണമാവും.
 25. ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രതിരോധിക്കാൻ പലതരം ഫിൽറ്ററുകളും കോമ്പൻസേറ്ററുകളും മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കും. അവ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാം.
 26. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്റ്റെബിലൈസർ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. മുമ്പ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റഫിജറേറ്റകൾ ധാരമായി ഉപയോഗിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ വന്നത്. അന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇത്രയൊന്നും വികസിച്ചിട്ടില്ല. പല സ്ഥലത്തും രൂക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
 27. വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ കൂടുതലായി പവർ എടുക്കും. ഒപ്പം ഔട്ട് പുട്ടും കറയും. പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊത്തം പവർ അതനുസരിച്ച് കുറയില്ല. മോട്ടോറിലെ ലോസുകൾ കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് മോട്ടോർ ചൂടായി കത്തിപ്പോകാൻ ഇടയാകും. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സ്റ്റെബിലൈസറിനെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചത്.
 28. ഇന്ന് വോൾട്ടേജ് ഏറെക്കുറേ സ്ഥിരമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസർ ആവശ്യമില്ല. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ്, എസി, ടിവി ഉൾപ്പടെ ഉള്ള ഉപകരങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് കുറേ കൂടി. 110 വോൾട്ട് മുതൽ 280 വോൾട്ട് വരെ മിക്കവാറും ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. അവിടെ സ്റ്റെബിലൈസർ വേണ്ടതേ ഇല്ല.
 29. ഈ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടിയ വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകളും കേടാവും.
 30. അനാവശ്യമായി സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു റഫ്രജിറേറ്റർ മിക്കപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ പകുതിയോളം സമയമേ പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ സ്റ്റെബിലൈസർ 24-മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും. അതായത് റഫ്രിജറേറ്ററിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയവും, സ്റ്റെബിലൈസർ വഴിയുള്ള ഊർജ്ജ നഷ്ടവും 24 മണിക്കൂറും ഉണ്ടാവും. ഇത് സ്ഥിരമായ ഒരു ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ ഉർജ്ജ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
 31. കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളും കണക്കാക്കിയാൽ AC-യും റഫ്രിഡ്ജറേറ്ററും ഉൾപ്പടെ എല്ലാ ഉപകരങ്ങളിലും വെക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റെബിലൈസറും കൂടി KSEB-ക്ക് വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത്.
 32. സ്റ്റെബിലൈസർ ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നോ സംരക്ഷണം തരുന്നില്ല.
 33. ഇടിമിന്നൽ പോലുള്ള സർജ്ജ് വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയി പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ കറണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനേ പറ്റൂ.
 34. MCB-യുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൽ വെക്കാവുന്ന പ്രത്യേകം സർജ് പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകം സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം. ഉപകണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വരുന്നവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി ഇവ കൃത്യമായ സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വരും എന്നുള്ളതാണ്. പൊതുവെ ഇത് IEC സ്റ്റാന്റേർഡ് അനുസരിച്ച് ആണ് വരുന്നത്
 35. ഇത്തരം പ്രത്യേകം പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം പതിനായിരം ആമ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം വരുന്ന സർജ്ജ് കറണ്ട് എടുക്കാവുന്ന ഉപകരണം ആയിരിക്കണം.
 36. മറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ പോലെ സർജ് പ്രൊട്ടക്ടറും ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ ഉപരണത്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ ട്രാൻസിയന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സ്വയം നശിച്ച് ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഉപകരണത്തിന് ഒരു കാലവധിയുണ്ട്. പുതിയതായി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ അതിന്റെ ആയുസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കളർ കോഡ് വരെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും.
 37. ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു എർത്തിങ്ങ് സിസ്റ്റമേ പാടുള്ളൂ. ഒന്നിലധികം എർത്ത് പിറ്റ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒറ്റസിസ്റ്റമാക്കണം. അല്ലാത്തതെ ഓരോ ഉപകരണത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എർത്ത് സിസ്റ്റമുണ്ടാക്കുന്ന തെറ്റാണ്. അത് അപകടം ക്ഷണിച്ച് വരുത്തും.
 38. എല്ലാ പവർക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കൂടി ചേർത്ത് പറയാൻ പ്രത്യേകം സ്റ്റാന്റേഡുകളോ ഗ്രേഡിങ്ങ് സിസ്റ്റമോ ഇല്ല. എന്നാൽ പവർക്വാളിറ്റി പ്രശ്നത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ മിക്കവയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്തുടരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണലി ഉണ്ട്.
 39. ഹാർമ്മോണിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ഫോർമ്മറുകളിൽ അതിന്റെ ക്ഷതം കുറയ്ക്കുന്നതരം ഡിസൈനുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്ക് വിലയും കൂടുതായിരിക്കും.
 40. ഹാർമ്മോണിക്സുകളെ സ്റ്റാന്റേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയ 50-ന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്നാൽ 50Hz. 150hz തേർഡ് ഓഡർ ഹാർമ്മോണിക്സ്, 250Hz ഫീഫ്ത്ത് ഓഡർ ഹാർമ്മോണിക്സ് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് പറയുക. ഇതിൽ ഓരോ ഹാർമ്മോണിക്സിലും ഇവ മോട്ടോറിലുണ്ടാക്കുന്ന ടോർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ദിശയിലായിരിക്കും. ഫിഫ്ത്ത് വിപരീത ദിശയിലും സെവൻത്ത് വീണ്ടും മോട്ടോറിന്റെ അതേ ദിശയിയിലും ആയിരിക്കും ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. തേർഡും സെവത്തും ഹാർമ്മോണിക്സുകൾ മോട്ടോറിന്റെ വേഗതയെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല, പക്ഷെ മോട്ടോർ ചൂടാവാനിടയാക്കും. എന്നാൽ ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമ്മോണിക്സ് ചൂടാവുന്നതോടൊപ്പം മോട്ടോറിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കും.
 41. ഓരോ സർക്ക്യൂട്ടിലു ന്യൂട്രലിനും ഒരേ വലിപ്പമുള്ള കണ്ടക്ടർ വേണം.
 42. ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ന്യൂട്രൽ കട്ടായാൽ കസ്റ്റമർ സൈഡിൽ ഓവർ വോൾട്ടേജ് വരും
 43. പവർ ഫാക്ടറിന്റെ നിർവചനം ആക്റ്റീവ് പവർ/അപ്പാരന്റ് പവർ ആണ്

ജോൺസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ :

 1. പൊതുവെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ആയുസ് തീരുമാനിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങലാണ്.
 2. ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ഡയോഡ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പുക്കൾ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരങ്ങളുടെ സപ്ലെ വോൾട്ടേജ് 10% ൽ കൂടുതൽ മാറാൻ പാടില്ല.
 3. അതുപോലെ അതിലെ ചൂടും കൃത്യമായി നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം.
 4. SMPS, പവർ സർക്യൂട്ടുകൾ പോലുള്ള എല്ലാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണങ്ങളും പൊതുവെ 2000 വോൾട്ടേജ് വരെ ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനർത്ഥം അതിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് തന്നെയാണ്.
 5. അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ കേടാവും. അതുകൊണ്ട് വലിയ വോൾട്ടേജുകൾ താങ്ങുന്നതിനായി പ്രത്യേകം സംവിധാനങ്ങൾ വേണം.
 6. ഇത്തരം സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപകരണത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉൾകൊള്ളിച്ച് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഉപകരണത്തിന്റെ വലിപ്പം വല്ലാതെ കൂടും. അതുപോലെ വിലയും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഹൈവോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടോക്ഷൻ ഡിവൈസിന് പുറത്ത് സിസ്റ്റത്തിന് മൊത്തമായി ചെയ്യുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇവയുടെ എല്ലാം ഡിസൈൻ വരുന്നത്.
 7. സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ അനുസരിച്ച് ഗുണനിലവാര പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ആറ് തരം ടെസ്റ്റുകളാണ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.
 8. റേഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, റേഡിയേറ്റഡ് എമിഷൻ, കണ്ടക്റ്റ‍ഡ് എമിഷൻ, കണ്ടക്റ്റ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ലിമിറ്റഡ് സർജ്ജ്, ESD എന്നീ ആറ് ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സാക്കിയ ഉപകരണങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലെത്തുന്നത്.
 9. ഉപകണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയോ ഫീക്വന്റസി നോയിന്റെ അളവും, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി നോയിസുകളോടുള്ള പ്രതിരോധവും ആണ് ആദ്യ നാല് ടെസ്റ്റുകൾ. ഈ ലിമിറ്റഡ് സർജ്ജ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നേരത്തേ പറഞ്ഞ 2000 വോൾട്ട് പ്രതിരോധിക്കുമോ എന്നറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ്.
 10. ഈ ടെസ്റ്റുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്
 11. സർജ്ജ് പ്രശ്നം വന്നാൽ ഉപകരണം അപ്പാടെ നശിച്ച് പോകും. അത് മിക്കപ്പോഴും റിപ്പെയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റില്ല.
 12. സ്റ്റെബിലൈസർ കാര്യമായ ഒരു ഓവർവോൾട്ടേജിൽ നിന്നോ സർജ്ജിൽ നിന്നോ ഒന്നും ഒരു സംരക്ഷണവും തരില്ല. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലേയും പോലെ സ്റ്റെബിലൈറിലേയും ചെറിയ MOV ഉണ്ട്. അതാണ് താല്കാലിക സംരക്ഷണം തരുന്നത്. അതേ പൊലൊരു സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ അത്തരം MOV-യുള്ള എക്സറ്റൺഷൻ ബോർഡ് വാങ്ങി വെക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അപൂർവ്വമാണ്. ഇപ്പഴുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
 13. ട്രാൻസിയന്റുകളാണ് ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളി.
 14. ഇപ്പഴത്തെ ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് ഡിവൈസുകൾ സ്റ്റെബിലൈസർ വേണ്ട എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും സർജ്ജ് അറസ്റ്റർ വേണം ആരും പറയുന്നില്ല. ഓട്ടോമേഷൻ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സർജ്ജ് അറസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വൻതോതിലുള്ള നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാം.
 15. ആവശ്യമായ സംരംക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വില കുറഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോശം പ്രവണതയാണ്. ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടുന്ന ഈ വേയ്സ്റ്റ് ഒരു ബാധ്യത തന്നെയാണ്
 16. മിന്നൽ RCCB-ഓഫാകുമ്പോൾ, സംരക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാമെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചുകളും പരമാവധി 20മില്ലിസെക്കന്റിനകത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുക. 20 മൈക്രോ സെക്കന്റിലാണ് സർജ്ജ് പ്രവർത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നതിന്റെ സൂചന മാത്രമാണ് ഈ ഓഫാകൽ.
 17. ഈ RCCB ഓഫാകുന്നത്, വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിലെ MOV വഴി സർജ്ജ് എർത്തിലേക്കോ തിരിച്ചോ പാസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിലെ ഒരു ലീക്ക് ആയി RCCB-കാണും, ട്രിപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും.
 18. RCCB-ക്ക് ശേഷം ഒരു MOV ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വീടിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാം. പല തവണ സർജ്ജ് കേറിപ്പോയാൽ RCCB-യും കേടാവും. കാരണം ഈ RCCB-യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം ആണ്. ഈ രീതിയിൽ സർജ്ജ് കേറിപ്പോകുന്നതാണ് പല സ്ഥലത്തും അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് RCCB കേടാവുന്നതിന് കാരണം.
 19. ശരിയായ സംസരക്ഷണം കിട്ടാൻ RCCB-ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം.
 20. ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മിന്നലടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർ വോൾട്ടേജ് എർത്ത് വഴി തിരിച്ച് ലൈനിൽ കേറി വന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. കൃത്യമായ സർജ്ജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റമില്ലാതെ ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ മാത്രായി വെക്കുന്നത് വീടുകളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകടത്തിലാവാൻ സാധ്യയുണ്ടാക്കും.
 21. ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മരം കത്തുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്
 22. ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് ആയ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് അപകടമുണ്ടാവുക. സോളാർ വെച്ച് ഐസോലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രശ്നത്തിൽ ഈ അപകടം സാധ്യത ഇല്ല.
 23. അത്തരം ഐസോലേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റെപ്പ് വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ്
 24. വലിയ കെട്ടിടമോ സ്റ്റ്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ വെക്കണം എന്നില്ല. ഇത്തരം ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ മൂലം മരങ്ങളോ തെങ്ങുകളോ നശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ വെച്ചാൽ മതി.
 25. ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റനിങ്ങ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ആദ്യം ഉപകരങ്ങള സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങാളാമ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.
 26. SPD വെച്ചാൽ പോലും നമ്മളതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് കേടാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മാറ്റണം. അതിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ SPD-ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലത്
 27. RCCB-പോലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്
 28. സർജ്ജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്ക് അറസ്റ്റർ എന്നെഴുതിയത് മാത്രമേ ശരിയായ സംരക്ഷണം തരികയുള്ളൂ
 29. എക്സറ്റൺഷൻ ബോർഡിൽ MOV-കേടായാൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേതിക്കുന്ന ഉപകരണം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം
 30. SPD സിസ്റ്റത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഫ്യൂസ് വേണം
 31. RCBO ഓവർവോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരില്ല.
 32. പവർ ഫാക്റ്റർ സാധാരണക്കാരന് നേരിട്ട് കാണില്ല. പക്ഷെ അത് UPS ബാക്ക് കുറയ്ക്കും
 33. ന്യൂട്രൽ കത്തിപ്പോയിട്ടി, ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്നും രണ്ട് ഫേസ് നേരിട്ട് കേറി വരുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഉപകരങ്ങൾ കേടാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നം.
 34. ഹാർമ്മോണിക്സ് ഒഴിവാക്കുന്ന SMPS-ൽ പവർ കറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അവയുടെ വിലയും കൂടുതലായിരിക്കും. കൂടുതലായിരിക്കും.

സ്വാശ്രയ സുസ്ഥിര സ്വതന്ത്ര വികസനം- Discussion 2:-വൈദ്യുതിയും ഗുണനിലവാരവും: വൈദ്യുതോതോപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ - സർജ്ജും മിന്നലും

സ്വാശ്രയസുസ്ഥിരസ്വാതന്ത്ര വികസനം എന്ന സീരിസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചർച്ച ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂണ് 13 ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചർച്ച നയിച്ചിരുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് എം ഫെർണാണ്ടസ് (തിരുവനന്തപുരം ഗവർമെന്റ് എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം പ്രൊഫസർ) & ജോൺസൺ സൊസ്റ്റ്യൻ (വിപ്രോയിലെ എഞ്ചിനിയർ) എന്നിവരാണ്.

ഷെഫീക്ക് മോഡറേറ്റയാ മോഡറേറ്ററായ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്ന പ്രധാനകാര്യങ്ങളുടെ ചുരുക്കം ആണ് ഈ എഴുത്ത്.

ഇതൊരു ഔദ്യോഗിമായ പ്രഖ്യപനമോ കുറ്റപ്പെടുത്തലോ അല്ല. പരസ്പരം സഹായിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശം.

ഫ്രാൻസിസ് എം ഫെർണ്ണാണ്ടസ് :

 1. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 240V 50Hz sine wave സപ്ലെയെ ആണ് സ്റ്റാന്റേർഡ് സപ്ലെ ആയി കാണുന്നത്.
 2. ഈ വോൾട്ടേജിലും ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
 3. പവർക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി പറയുന്നത് ഇന്ററപ്ഷനാണ്. വൈദ്യുതി ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പൊതുവെ പറയാമെങ്കിലും അതിനും ഒരു നിർവചനമുണ്ട്. സപ്ലേ വോൾട്ടേജിന്റെ 10%-ൽ താഴെ വരുന്നത് എല്ലാം ഇന്ററപ്ഷൻ ആണ്.
 4. സ്റ്റാന്റേർഡ് സപ്ലെ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് 10% ൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും.
 5. ഒരു ചെറിയ സമത്തേക്ക് മാത്രമായി വോൾട്ടേജിൽ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കുറവ് വരുന്നതിനെ ആണ് വോൾട്ടേജ് സാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന ചെറിയ സമയത്തേക്കുള്ള ഡിപ്പ്.
 6. 0.5 സൈക്കിൾ മുതൽ 30 cycle വരെ(10 മില്ലിസെക്കന്റ് മുതൽ 600 മില്ലി സെക്കന്റ് വരെ) നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡിപ്പുകൾ ആണ് സാഗ്. സാഗിന്റെ സമയത്ത് പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ വോൾട്ടേജ് കുറയാം.
 7. അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ടാകാം. അതിനെ വോൾട്ടേജ് സ്വൽ എന്ന് പറയുന്നു.
 8. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമാണ് നോച്ചിങ്ങ്. അത് വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോമിൽ(എല്ലാ സൈക്കിളിലും) സ്ഥിരമായി വന്നുകോണ്ടിരിക്കുന്ന ഷെയിപ്പ് വ്യത്യാസം ആണ്. പൊതുവെ വലിയ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്ക് കൺവർട്ടറുകൾ വരുന്നിടത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ആണ് നോച്ചിങ്ങ്.
 9. മറ്റൊരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമാണ് ഫ്ലിക്കർ, അതൊരു വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനം തന്നെയാണ്. വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരമല്ലാത്ത സ്വാഭാവം ആണ് ഫ്ലിക്കർ. വെൽഡിങ്ങ് മെഷീൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്താണ് ഫ്ലിക്കർ കൂടുതലായി കാണാനാവുക. പഴയ ഇൻകാന്റസെന്റ് ലാമ്പുകളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന ഉപകരണം. ഫ്ലിക്കറിങ്ങ് ഉള്ള സമയത് അവ മിന്നിയും തെളിഞ്ഞും കത്തികൊണ്ടിരിക്കും.
 10. ഇവിടെ നമ്മുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ വേണ്ടുന്ന ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമാണ് ട്രാൻസിയന്റ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്കുകൾ എന്ന് ഇവയെ വിളിക്കാം. 10Micro sec-ൽ താഴെ സമയത്തിൽ വളരെ ഉയന്ന വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ആണ് ട്രാൻസിയന്റ്. ഇടിമിന്നൽ ഉൾപ്പടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ട്രാൻസിയന്റിന് കാരണമാവാം.
 11. മറ്റൊരു പ്രശ്നം, ഹാർമ്മോണിക്സ്. 50hz-ൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രീക്വൻസികൾ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹാർമ്മോണിക്സ്. നോൺലീനിയർ ലോഡുകളാണ് ഇതിന് കാരണം. എല്ലാത്തരം പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിസ് ഉപകരണങ്ങളും നോൺ ലീനിയർ ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമർ കോർ സാച്ചുറേഷൻ ആകുന്നതും വരുന്നതും ഹാർമോണിക്സിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്.
 12. ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് KSEB യെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്ത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താവുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നിലവിലില്ല. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പവർ ഡിസ്റ്റ്രബ്യൂഷൻ കമ്പനികളുടെ തലയിൽ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയമം വന്നെങ്കിലും അതൊന്നും പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
 13. ഇന്ത്യയിലും ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. നടപ്പിലാക്കാൻ എളുപ്പവുമല്ല. KSEB-യെ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇവ നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രായോഗികമായ പരിമിതികളുണ്ട്.
 14. ഹാർമ്മോണിക്സ് പോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതും കസ്റ്റമേർസ് ആണ്, അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതും കസ്റ്റമേർസ് ആണ്.
 15. ഹാർമ്മോണിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.
 16. ഹാർമ്മോണിക്സ് വന്നാൽ ഇന്റക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ ക്ഷമത കുറയ്ക്കും, അവ കാര്യമായി ചൂടാവുകയും ചെയ്യും.
 17. പവർ ഫാക്റ്ററും ഹാർമ്മോണിക്സും പരസ്പരം നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ ഫാക്റ്റർ കുറയും. അതുപോലെ പവർ ഫാക്റ്ർ 0.9-ന് മുകളിൽ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഈ ഹാർമ്മോണിക് പ്രശ്നം കുറവായിരിക്കും.
 18. ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ പവർ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെട എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാണ്.
 19. ഹാർമ്മോണിക്സ് എന്നാൽ സൈൻ വേവിനൊപ്പം വരുന്ന ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസികളാണ്.
 20. കപ്പാസിറ്റർ വെക്കുന്നത് പവർ ഫാക്റ്റർ കൂട്ടാനാണ്. ഫ്രീക്ക്വൻസി കൂടിയാൽ കപ്പാസിറ്റർ വഴിയുള്ള കറണ്ട്. കൂടും. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് കൂടും. അത് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഒന്ന് ഈ ഉയർന്ന കരണ്ട് മൂലം കപ്പാസിറ്റർ ചൂടായി കേടാവും. ഒപ്പം, ഹാർമ്മോണിക്സ് വല്ലാതെ കൂടിയാൽ കപ്പാസിറ്റർ വഴിയുള്ള പവർ ഫാക്റ്റർ കറക്ഷന് ഫലമില്ലാതാവും
 21. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വഴിയുള്ള നഷ്ടം കൂടും. ട്രാൻസ്ഫോർമറിലെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് എഡ്ഡി കരണ്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ലോസും ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂട്ടും. ഇത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ കേടാവുന്നതിനും കാരണമാകാം.
 22. ഹാർമ്മോണിക്സ് കൂടിയാൽ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് കൂടും. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ത്രീഫേസ് ബാലൻസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് പൂജ്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ത്രീഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിലും അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലും മറ്റ് കണ്ടക്റ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്റ്ററുകൾ ചെറുതായിക്കും. എന്നാൽ ഹാർമ്മോണിക്സിന്റെ അളവ് കൂടുതന്നത് അനുസരിച്ച് ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് പൂജ്യമല്ലാതാവും. അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്റ്റർ സൈസ് മതിയാകാതെ വരും. ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് കണ്ടക്റ്റർ ചൂടാവാനും പിന്നീട് ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്റ്റർ കത്താനും ഇത് ഇടയാക്കും.
 23. നിലവാരമില്ലാത്ത LED, CFL, മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ്ജറുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഹാർമ്മോണിക്സിന്റെ അളവ് കൂട്ടും.
 24. ഒരു സാധാരണ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം വീട്ടിലെ ഇന്റക്ഷൻ മോട്ടോളുകളെ ആണ് ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുക. അവ കൂടുതൽ ഉർജ്ജം ഉപയോഗിക്കാനും ചൂടാവാനും ഹാർമ്മോണിക്സ് കാരണമാകും. അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനും വിറയലുണ്ടാവാനും ഹാർമ്മോണിക്സ് കാരണമാവും.
 25. ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രതിരോധിക്കാൻ പലതരം ഫിൽറ്ററുകളും കോമ്പൻസേറ്ററുകളും മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കും. അവ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഹാർമ്മോണിക്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാം.
 26. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്റ്റെബിലൈസർ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. മുമ്പ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റഫിജറേറ്റകൾ ധാരമായി ഉപയോഗിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ വന്നത്. അന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇത്രയൊന്നും വികസിച്ചിട്ടില്ല. പല സ്ഥലത്തും രൂക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
 27. വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ കൂടുതലായി പവർ എടുക്കും. ഒപ്പം ഔട്ട് പുട്ടും കറയും. പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊത്തം പവർ അതനുസരിച്ച് കുറയില്ല. മോട്ടോറിലെ ലോസുകൾ കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് മോട്ടോർ ചൂടായി കത്തിപ്പോകാൻ ഇടയാകും. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സ്റ്റെബിലൈസറിനെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചത്.
 28. ഇന്ന് വോൾട്ടേജ് ഏറെക്കുറേ സ്ഥിരമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസർ ആവശ്യമില്ല. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ്, എസി, ടിവി ഉൾപ്പടെ ഉള്ള ഉപകരങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് കുറേ കൂടി. 110 വോൾട്ട് മുതൽ 280 വോൾട്ട് വരെ മിക്കവാറും ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. അവിടെ സ്റ്റെബിലൈസർ വേണ്ടതേ ഇല്ല.
 29. ഈ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടിയ വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകളും കേടാവും.
 30. അനാവശ്യമായി സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു റഫ്രജിറേറ്റർ മിക്കപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ പകുതിയോളം സമയമേ പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ സ്റ്റെബിലൈസർ 24-മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും. അതായത് റഫ്രിജറേറ്ററിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയവും, സ്റ്റെബിലൈസർ വഴിയുള്ള ഊർജ്ജ നഷ്ടവും 24 മണിക്കൂറും ഉണ്ടാവും. ഇത് സ്ഥിരമായ ഒരു ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ ഉർജ്ജ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
 31. കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളും കണക്കാക്കിയാൽ AC-യും റഫ്രിഡ്ജറേറ്ററും ഉൾപ്പടെ എല്ലാ ഉപകരങ്ങളിലും വെക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റെബിലൈസറും കൂടി KSEB-ക്ക് വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത്.
 32. സ്റ്റെബിലൈസർ ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നോ സംരക്ഷണം തരുന്നില്ല.
 33. ഇടിമിന്നൽ പോലുള്ള സർജ്ജ് വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയി പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ കറണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനേ പറ്റൂ.
 34. MCB-യുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൽ വെക്കാവുന്ന പ്രത്യേകം സർജ് പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകം സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം. ഉപകണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വരുന്നവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി ഇവ കൃത്യമായ സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വരും എന്നുള്ളതാണ്. പൊതുവെ ഇത് IEC സ്റ്റാന്റേർഡ് അനുസരിച്ച് ആണ് വരുന്നത്
 35. ഇത്തരം പ്രത്യേകം പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം പതിനായിരം ആമ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം വരുന്ന സർജ്ജ് കറണ്ട് എടുക്കാവുന്ന ഉപകരണം ആയിരിക്കണം.
 36. മറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ പോലെ സർജ് പ്രൊട്ടക്ടറും ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ ഉപരണത്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ ട്രാൻസിയന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സ്വയം നശിച്ച് ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഉപകരണത്തിന് ഒരു കാലവധിയുണ്ട്. പുതിയതായി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ അതിന്റെ ആയുസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കളർ കോഡ് വരെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും.
 37. ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു എർത്തിങ്ങ് സിസ്റ്റമേ പാടുള്ളൂ. ഒന്നിലധികം എർത്ത് പിറ്റ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒറ്റസിസ്റ്റമാക്കണം. അല്ലാത്തതെ ഓരോ ഉപകരണത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എർത്ത് സിസ്റ്റമുണ്ടാക്കുന്ന തെറ്റാണ്. അത് അപകടം ക്ഷണിച്ച് വരുത്തും.
 38. എല്ലാ പവർക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കൂടി ചേർത്ത് പറയാൻ പ്രത്യേകം സ്റ്റാന്റേഡുകളോ ഗ്രേഡിങ്ങ് സിസ്റ്റമോ ഇല്ല. എന്നാൽ പവർക്വാളിറ്റി പ്രശ്നത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ മിക്കവയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്തുടരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണലി ഉണ്ട്.
 39. ഹാർമ്മോണിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ഫോർമ്മറുകളിൽ അതിന്റെ ക്ഷതം കുറയ്ക്കുന്നതരം ഡിസൈനുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്ക് വിലയും കൂടുതായിരിക്കും.
 40. ഹാർമ്മോണിക്സുകളെ സ്റ്റാന്റേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയ 50-ന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്നാൽ 50Hz. 150hz തേർഡ് ഓഡർ ഹാർമ്മോണിക്സ്, 250Hz ഫീഫ്ത്ത് ഓഡർ ഹാർമ്മോണിക്സ് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് പറയുക. ഇതിൽ ഓരോ ഹാർമ്മോണിക്സിലും ഇവ മോട്ടോറിലുണ്ടാക്കുന്ന ടോർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ദിശയിലായിരിക്കും. ഫിഫ്ത്ത് വിപരീത ദിശയിലും സെവൻത്ത് വീണ്ടും മോട്ടോറിന്റെ അതേ ദിശയിയിലും ആയിരിക്കും ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. തേർഡും സെവത്തും ഹാർമ്മോണിക്സുകൾ മോട്ടോറിന്റെ വേഗതയെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല, പക്ഷെ മോട്ടോർ ചൂടാവാനിടയാക്കും. എന്നാൽ ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമ്മോണിക്സ് ചൂടാവുന്നതോടൊപ്പം മോട്ടോറിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കും.
 41. ഓരോ സർക്ക്യൂട്ടിലു ന്യൂട്രലിനും ഒരേ വലിപ്പമുള്ള കണ്ടക്ടർ വേണം.
 42. ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ന്യൂട്രൽ കട്ടായാൽ കസ്റ്റമർ സൈഡിൽ ഓവർ വോൾട്ടേജ് വരും
 43. പവർ ഫാക്ടറിന്റെ നിർവചനം ആക്റ്റീവ് പവർ/അപ്പാരന്റ് പവർ ആണ്

ജോൺസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ :

 1. പൊതുവെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ആയുസ് തീരുമാനിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങലാണ്.
 2. ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ഡയോഡ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പുക്കൾ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരങ്ങളുടെ സപ്ലെ വോൾട്ടേജ് 10% ൽ കൂടുതൽ മാറാൻ പാടില്ല.
 3. അതുപോലെ അതിലെ ചൂടും കൃത്യമായി നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം.
 4. SMPS, പവർ സർക്യൂട്ടുകൾ പോലുള്ള എല്ലാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണങ്ങളും പൊതുവെ 2000 വോൾട്ടേജ് വരെ ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനർത്ഥം അതിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് തന്നെയാണ്.
 5. അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ കേടാവും. അതുകൊണ്ട് വലിയ വോൾട്ടേജുകൾ താങ്ങുന്നതിനായി പ്രത്യേകം സംവിധാനങ്ങൾ വേണം.
 6. ഇത്തരം സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപകരണത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉൾകൊള്ളിച്ച് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഉപകരണത്തിന്റെ വലിപ്പം വല്ലാതെ കൂടും. അതുപോലെ വിലയും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഹൈവോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടോക്ഷൻ ഡിവൈസിന് പുറത്ത് സിസ്റ്റത്തിന് മൊത്തമായി ചെയ്യുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇവയുടെ എല്ലാം ഡിസൈൻ വരുന്നത്.
 7. സ്റ്റാന്റേർഡുകൾ അനുസരിച്ച് ഗുണനിലവാര പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ആറ് തരം ടെസ്റ്റുകളാണ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.
 8. റേഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, റേഡിയേറ്റഡ് എമിഷൻ, കണ്ടക്റ്റ‍ഡ് എമിഷൻ, കണ്ടക്റ്റ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ലിമിറ്റഡ് സർജ്ജ്, ESD എന്നീ ആറ് ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സാക്കിയ ഉപകരണങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലെത്തുന്നത്.
 9. ഉപകണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയോ ഫീക്വന്റസി നോയിന്റെ അളവും, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി നോയിസുകളോടുള്ള പ്രതിരോധവും ആണ് ആദ്യ നാല് ടെസ്റ്റുകൾ. ഈ ലിമിറ്റഡ് സർജ്ജ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നേരത്തേ പറഞ്ഞ 2000 വോൾട്ട് പ്രതിരോധിക്കുമോ എന്നറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ്.
 10. ഈ ടെസ്റ്റുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്
 11. സർജ്ജ് പ്രശ്നം വന്നാൽ ഉപകരണം അപ്പാടെ നശിച്ച് പോകും. അത് മിക്കപ്പോഴും റിപ്പെയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റില്ല.
 12. സ്റ്റെബിലൈസർ കാര്യമായ ഒരു ഓവർവോൾട്ടേജിൽ നിന്നോ സർജ്ജിൽ നിന്നോ ഒന്നും ഒരു സംരക്ഷണവും തരില്ല. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലേയും പോലെ സ്റ്റെബിലൈറിലേയും ചെറിയ MOV ഉണ്ട്. അതാണ് താല്കാലിക സംരക്ഷണം തരുന്നത്. അതേ പൊലൊരു സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ അത്തരം MOV-യുള്ള എക്സറ്റൺഷൻ ബോർഡ് വാങ്ങി വെക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അപൂർവ്വമാണ്. ഇപ്പഴുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
 13. ട്രാൻസിയന്റുകളാണ് ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളി.
 14. ഇപ്പഴത്തെ ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് ഡിവൈസുകൾ സ്റ്റെബിലൈസർ വേണ്ട എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും സർജ്ജ് അറസ്റ്റർ വേണം ആരും പറയുന്നില്ല. ഓട്ടോമേഷൻ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സർജ്ജ് അറസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വൻതോതിലുള്ള നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാം.
 15. ആവശ്യമായ സംരംക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വില കുറഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോശം പ്രവണതയാണ്. ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടുന്ന ഈ വേയ്സ്റ്റ് ഒരു ബാധ്യത തന്നെയാണ്
 16. മിന്നൽ RCCB-ഓഫാകുമ്പോൾ, സംരക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാമെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചുകളും പരമാവധി 20മില്ലിസെക്കന്റിനകത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുക. 20 മൈക്രോ സെക്കന്റിലാണ് സർജ്ജ് പ്രവർത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നതിന്റെ സൂചന മാത്രമാണ് ഈ ഓഫാകൽ.
 17. ഈ RCCB ഓഫാകുന്നത്, വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിലെ MOV വഴി സർജ്ജ് എർത്തിലേക്കോ തിരിച്ചോ പാസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിലെ ഒരു ലീക്ക് ആയി RCCB-കാണും, ട്രിപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും.
 18. RCCB-ക്ക് ശേഷം ഒരു MOV ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വീടിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാം. പല തവണ സർജ്ജ് കേറിപ്പോയാൽ RCCB-യും കേടാവും. കാരണം ഈ RCCB-യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം ആണ്. ഈ രീതിയിൽ സർജ്ജ് കേറിപ്പോകുന്നതാണ് പല സ്ഥലത്തും അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് RCCB കേടാവുന്നതിന് കാരണം.
 19. ശരിയായ സംസരക്ഷണം കിട്ടാൻ RCCB-ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം.
 20. ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മിന്നലടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർ വോൾട്ടേജ് എർത്ത് വഴി തിരിച്ച് ലൈനിൽ കേറി വന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. കൃത്യമായ സർജ്ജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റമില്ലാതെ ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ മാത്രായി വെക്കുന്നത് വീടുകളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകടത്തിലാവാൻ സാധ്യയുണ്ടാക്കും.
 21. ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മരം കത്തുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്
 22. ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് ആയ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് അപകടമുണ്ടാവുക. സോളാർ വെച്ച് ഐസോലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രശ്നത്തിൽ ഈ അപകടം സാധ്യത ഇല്ല.
 23. അത്തരം ഐസോലേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റെപ്പ് വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ്
 24. വലിയ കെട്ടിടമോ സ്റ്റ്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ വെക്കണം എന്നില്ല. ഇത്തരം ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ മൂലം മരങ്ങളോ തെങ്ങുകളോ നശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ലൈറ്റനിങ്ങ് അറസ്റ്റർ വെച്ചാൽ മതി.
 25. ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റനിങ്ങ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ആദ്യം ഉപകരങ്ങള സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങാളാമ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.
 26. SPD വെച്ചാൽ പോലും നമ്മളതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് കേടാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മാറ്റണം. അതിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ SPD-ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലത്
 27. RCCB-പോലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്
 28. സർജ്ജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്ക് അറസ്റ്റർ എന്നെഴുതിയത് മാത്രമേ ശരിയായ സംരക്ഷണം തരികയുള്ളൂ
 29. എക്സറ്റൺഷൻ ബോർഡിൽ MOV-കേടായാൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേതിക്കുന്ന ഉപകരണം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം
 30. SPD സിസ്റ്റത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഫ്യൂസ് വേണം
 31. RCBO ഓവർവോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരില്ല.
 32. പവർ ഫാക്റ്റർ സാധാരണക്കാരന് നേരിട്ട് കാണില്ല. പക്ഷെ അത് UPS ബാക്ക് കുറയ്ക്കും
 33. ന്യൂട്രൽ കത്തിപ്പോയിട്ടി, ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്നും രണ്ട് ഫേസ് നേരിട്ട് കേറി വരുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഉപകരങ്ങൾ കേടാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നം.
 34. ഹാർമ്മോണിക്സ് ഒഴിവാക്കുന്ന SMPS-ൽ പവർ കറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അവയുടെ വിലയും കൂടുതലായിരിക്കും.